آيسيتيك

دارای ترکیب جدید سیلیکای فوق نرم جهت ایجاد کشش کامل بر رو یخ.

دارای طراحی شعاعی گل برای تخلیه موثر آب .

دارای حداکثر چسبندگی به سطح برف و یخ بعلت ساختار ویژه گل آن.

به علت وجود ترکیبات فوق نرم در ایت لاستیک ، مدل ice tech تنها در مناطقی با شرایط زمستانی بسیار سخت موجود می باشد.

SKU: KR27 Category:
Size O.D. (in) S.W. (in) Max Load (LBS) Max PSI Tread Depth (1/32) Rim Size
215/75R15 100S 27.7 8.5 1763.7 44 9 6
185/70R14 88T 24.3 7.4 1234.6 44 9  
175/65R14 82T 23 7 1047.2 44 9 5
185/65R14 86T 23.5 7.4 1168.4 44 9  
185/65R15 88T 24.4 7.4 1234.6 44 9  
195/65R15 91T 25 7.9 1355.8 44 9 6
225/65R17 102Q 28.7 8.9 1873.9 44 9  
235/65R17 104Q 29.2 9.4 1984.2 44 9 7
165/60R14 75T 21.8 6.6 853.2 44 8 5
195/60R15 88T 24.2 7.9 1234.6 44 9 6
205/60R16 92H 25.7 8.1 1388.9 44 9 6
205/55R16 91T 25 8.4 1355.8 44 9  
215/55R17 94H 26.4 8.7 1477.1 44 9 7
225/55R17 97H 26.9 9.1 1609.4 44 9 7
225/50R17 94H 25.9 9.1 1477.1 44 9 7

Reviews