سنوتاير

ساختار دو قلوی آن عملکرد برتری را در سرعت های بالا فراهم می آورد.

شیارهای تخلیه آب عملکرد تخلیه آب را افزایش می دهد.

ترکیب ویژه سیلیکا میزان کنترل و عملکرد لاستیک را بهبود می بخشد.

ساختار زیگزاگ آن کشش و چسبندگی بی نظیری را بر جاده های برفی و یخ زده فراهم می کند.

SKU: KR19 Category:
Size O.D. (in) S.W. (in) Max Load (LBS) Max PSI Tread Depth (1/32) Features
155/65R13 73T 20.9 6.2 804.7 44   NMA
175/65R13 80T 22 7 992.1 44 5 NMA
175/65R14 82T 23 7 1047.2 44 5 NMA
185/65R14 86T 23.5 7.4 1168.4 44   NMA
185/65R15 88T 24.4 7.4 1234.6 44   NMA
195/65R15 91T 25 7.9 1355.8 44 6 NMA
205/65R15 94T 25.5 8.2 3256.2 44 6 NMA
215/65R16 98H 27 8.7 1653.5 44   NMA
185/60R14 82T 22.8 7.4 1047.2 44   NMA
185/60R15 88T 23.7 7.4 1234.6 44   NMA
195/60R14 86T 23.2 7.9 1168.4 44 6 NMA
195/60R15 88T 24.2 7.9 1234.6 44 6 NMA
205/60R15 91T 24.7 8.2 1355.8 44 6 NMA
215/60R16 95H 26.1 8.7 1521.2 44   NMA
195/55R15 85H 23.4 7.9 1135.4 44 6 NMA
205/55R15 88H 23.9 8.4 1234.6 44   NMA
205/55R16 91H 24.9 8.4 1355.8 44   NMA
225/55R16 95V 25.7 9.2 1521.2 44 7 NMA
195/50R15 82H 22.7 7.9 1047.2 44 6 NMA
155/70R13 75T 21.6 6.2 1880.5 44   NMA
165/70R13 79T 22.1 6.7 2123 44 5 NMA
175/70R13 82H 22.7 7 2308.2 44 5 NMA
185/70R14 88T 24.3 7.4 1234.6 44   NMA

Reviews