كاب كينغ

طراحی جدید این لاستیک که با کمک فرمول های جدید کامپیوتری انجام شده است سر و صدایی کم و عملکردی پایدار و مناسب ، را فراهم میکند.

شانه های عریض همراه با شیار های مرکزی این لاستیک ، کنترل برتر و قدرت پراکندگی آب را به آن می افزاید.

دارای ترکیبات ویژه گل به منظور دوام بیشتر پوشش آج و کشش بی نظیر.

SKU: KR11 Category:
Size O.D. (in) S.W. (in) Max Load (LBS) Tread Depth (1/32)
185/60R14 82H 22.8 7.4 1047.2  
195/60R14 86H 23.2 7.8 1168.4 6
145/70R12 69T 20 5.8 716.5  
165/70R13 79T 22.3 6.8 963.4 5
165/70R14 81T 23.3 6.6 1018.5 5
175/70R13 82T 22.7 7 1047.2 5
185/70R13 86T 23.2 7.3 1168.4  

Reviews