غلوب تروتر

طراحی دایره ای شانه این لاستیک با شیار های پهن آن کارایی تماس با جاده و چسبندگی بر سطح را افزایش می دهد.

ترتیب منظم الگوی این لاستیک سبب پایداری رانندگی در یک مسیر طولانی و مستقیم میگردد.

SERIES  SIZE   S.W.       (MM) O.D.               (MM) MAX. LOAD (LBS) MAX. LOAD (KGS) MAX. PSI RIM    (INCH) TREAD DEPTH
70 SERIES 275/70R16 114T RWL 275 788 2601 1180 51 8.0 9.7

Reviews